deepundergroundpoetry.com

Image for the poem Boney Cage ~True Loves Decay

Boney Cage ~True Loves Decay

     
ááá á
confined within á
their boney cage á
True Love's á
hearts á
slowly rage; á
betrothed á
and curse'd á
ravaged á
'till undead, á
lovers á
caught á
in time's á
own crawl á
forever á
lost, á  
a dark cabal; á
slowly wilting á  
decrepit á
skin á
firstly slips, á
unspoken moans á
sans á  
boney á
lips, á  
rotting á
slowly á
bones á
remaining, á  
pain filled á
flesh á
never á
retaining, á  
lasting á
horror á
through á
love's á
pure sorrow, á  
these two á
will á
forever á
wallow; á
Eve of Hallows á
one á
day á
only á
admission á
24 hours á  
of á
boney á
loves á
contrition á  
á á
á
Bluevelvete
Author's Note
🖤💀 ⚰️☠️ 👹 🕸️ 🕷️🎃 🧟‍♂️ 🧛 🧟‍♀️...
🖤💀 ⚰️☠️ 👹 🕸️ 🕷️🎃 🧟‍♂️ 🧛 🧟‍♀️ 🧙🏻‍♀️ 🍬 😱 🖤
🌹🦇 Happy Halloween 🦇 🌹
ęBlu2020
All writing remains the property of the author. Don't use it for any purpose without their permission.
likes 5 reading list entries 4
comments 12 reads 82
badmalthus DanielChristensen NewBeginnings Tallen
Commenting Preference: 
The author is looking for friendly feedback.

Latest Forum Discussions
SPEAKEASY
Today 8:57am by mommabutterfly111_
SPEAKEASY
Today 8:31am by David_Macleod
SPEAKEASY
Today 7:59am by mommabutterfly111_
SPEAKEASY
Today 7:48am by Wh1skeySwagger
SPEAKEASY
Today 7:36am by David_Macleod
SPEAKEASY
Today 7:28am by David_Macleod